Varggropen - Republiken Elfdals-Åsen

Gå till innehållet

Huvudmeny

Varggropen

Sevärdheter

Varggropen

En gammal fångstgrop för varg.

En typ av fångstgropar är varggroparna.
I Magnus Erikssons Landslag, som tillkom på 1300-talet, föreskrevs att allmogen skulle hålla vargnät, varggård och varggrop.
Varggroparna är vanligen runda,  men kan vara kvadratiska och något mindre. De kan ha kallmurade väggar av sten eller haft tvärväggar av trä som förmultnat.
De hade en påle eller annan anordning i mitten, som burit ett lockbete i toppen.
I gropens botten fanns spetsade störar som vargen skulle spetsas på när den föll genom täckningen.
Gropen täcktes med ett tunt lager grenar och kvistar och när vargen försökte nå lockbetet föll den igenom täckningen.
Vargen dödades förmodligen ganska långsamt av de spetsade störarna om ingen han dit och dödade den på ett mera humant sätt.
Man tog helt enkelt till de medel man hade tillgång till för att freda sig mot vargen.

Ganska fjärran från 2008 års vargdebatt.

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn