Vägnamn i Åsen - Republiken Elfdals-Åsen

Gå till innehållet

Huvudmeny

Vägnamn i Åsen

Karta / Vägnamn

Vägnamnen i Åsen     
 Sorterade i nr  

Nr fr. Öster Svenska   Älvdalska (Åsmål)

Genomfart: Åsenvägen      Åsbyween
1    Digerbergsvägen         Digerbjärrsween
2    Erkolsvägen               Erkoelsween
3    Åsens Gamla Skolväg    Gambskaulween
4    Gummasbackvägen        Gummasbåckween
5    Råstjåvägen             Råstjåween
6    Tjärnmyrholen          Tiennmåiroeln
7    Stormasvägen          Sturmasween
8    Lasmasuvägen         Lasmasuween
9    Fridhemsvägen        Fridiemsween
10  Kanalvägen             Kanalween
11  Bagerivägen            Bageriween
12  Brunnmyrvägen        Brunnmåirween
13  Knutsvägen             Knutsween
14  Lokvägen                Loekween
15  Åsvägen                 Åsween
16  Urdvägen                Urdween
17  Masmaskroken       Masmaskroeken
18  Tjugmyrvägen         Tjoegmåirween
19  Gammbodsvägen    Gambbudsween
20  Jofsmyrvägen         Joefsmåirween
21  Prästgårdsvägen     Prestgardsween
22  Grötvägen              Grötween
23  Matisbacken          Matisbåkkween
24  Gravbyvägen          Gravbyween
25  Bävervägen            Bäverween
26  Upvägen                Upween
27  Sjursvensvägen      Sjurswensween
28  Kråkholsvägen        Kråkoelsween
29  Rasubergsvägen     Rasubjärrsween
30  Stugbyvägen          Stugubyween
31  Västerbyvägen        Westerbyween
32  Bredvadsvägen        Briesbudsween
33  Färjan                     Fera
RV70  Särnavägen  Skrållween
S1  Sugnstjärnsvägen  Sugnstiennween
S2  Oradtjärnsvägen  Åradtiennween
S3  Sälbergsvägen  Sälbjärrsween
S4  Rönnåsvägen  Rangenåsween
S5  Gåstjärnsvägen  Gåstiennween
S6  Hedbodsvägen  Ädbudsween

Vägnamnen i Åsen     

Sorterade i bokstavsordning    

Nr fr. Öster Svenska   Älvdalska (Åsmål)

11   Bagerivägen           Bageriween
32   Bredvadsvägen       Briesbudsween
12   Brunnmyrvägen      Brunnmåirween
25   Bävervägen            Bäverween
1     Digerbergvägen      Digerbjärrsween
2     Erkolsvägen           Erkoelsween
33   Färjan                    Fera
9     Fridhemsvägen       Fridiemsween
19   Gammbodsvägen    Gambbudsween
24   Gravbyvägen           Gravbyween
22   Grötvägen               Grötween
4     Gummasbackvägen Gummasbåckween
S5   Gåstjärnsvägen       Gåstiennween
S6   Hedbodsvägen        Ädbudsween
20   Jofsmyrvägen          Joefsmåirween
10   Kanalvägen             Kanalween
13   Knutsvägen             Knutsween
28   Kråkholsvägen         Kråkoelsween
8     Lasmasuvägen        Lasmasuween
14   Lokvägen                Loekween
17   Masmaskroken       Masmaskroeken
23   Matisbacken           Matisbåkkween
S2   Oradtjärnsvägen      Åradtiennween
21   Prästgårdsvägen      Prestgardsween
29   Rasubergsvägen      Rasubjärrsween
5     Råstjåvägen            Råstjåween
S4   Rönnåsvägen          Rangenåsween
27   Sjursvensvägen       Sjurswensween
7     Stormasvägen         Sturmasween
30   Stugbyvägen           Stugubyween
S1  Sugnstjärnsvägen Sugnstiennween
S3  Sälbergsvägen  Sälbjärrsween
RV70  Särnavägen  Skrållween
18  Tjugmyrvägen  Tjoegmåirween
6  Tjärnmyrholen  Tiennmåiroeln
26  Upvägen  Upween
16  Urdvägen  Urdween
31  Västerbyvägen  Westerbyween
3  Åsens Gamla Skolväg Gambskaulween
15  Åsvägen  Åsween
Genomfart Åsenvägen  Åsbyween


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn