Insignier - Republiken Elfdals-Åsen

Gå till innehållet

Huvudmeny

Insignier

Republikens flagga

Företagare !


ANNONSERA

På denna hemsida och stöd samtidigt Byrådets verksamhet.


Annonspris: min. 1500:- / helt år för samma storlek som Byrådets ruta på föreg.sida.

Större annonsstorlekar i proportion till standardstorleken.

Kontakta ordf. Sune Rytter
Tfn: 0251 –300 17

För 2500:- per år får ni samtidigt annonsen publicerad på de kartor som kommer att ges ut i samarbete mellan Samfällighetsföreningen och Byrådet.

Information om detta kommerRepublikens nationalsång

Ie wais frå Åsum
Mel: Öppna Landskap av Ulf Lundell Med tonsättarens godkännande)
Text: Masans Anna Elfström


Åsens Jaktvårdsförening


Före 1968 hade jakten bedrivits i mindre lag som jagat om varandra helt oorganiserat. Från och med 1970 infördes licensjakt och hela Åsens jaktlag har samjakt i ett östra och ett västra jaktlag som delar köttet lika.
Föreningen har ett eget slakthus i byn.

Ordf, Sture Hansback
Tfn: 0251 –  300 20

1*
Ig traivs best jär upå Åsum
upå bjärrum dar ig sir
yvyr öve daiti Kalsersaln
åg Åitsbjärr autyvyr.

Ig wi|I livå upå Åsum
ig wilI kenn mig ieme jär
ig will wårå däl åg kenn mig för
åg troe så laungt ed bjär.

Ig blir så guod i laive
dar gukku yöper til
an ar ju ferid micklu mil
åg itter ålltiett iem.
Ig traivs best jår upå Åsum
upå bjärrum dar Ig liv.

2
Ig traivs best jär upå Åsum
upå Bjärrum dar ig sir
båd Ugsisgrav åg Midagsbjärr
åg öve låp nidi.

Ig will kuogå nidå öve
åg vill lat ån war et friis
å beller dar få låpa
Ed djäv iett better pris.

Ig will sett ien låt åv pärum
åg ig will finn nåd maskruosblad
ig will dsjärå mig iett nesselkuok
åg drick bertsa byörtse dsjäv.
Ig traivs best jär upå Åsum
upå bjärrum dar ig sir.


3
Traivums best jär upå Åsum
upå bjärrum sjåum långt
sjåum ed så wilum sjå
åg ärur är int ållt.

Ed far nån byönn jär milmad
åg auvin äres åv
um sumbra någu ålåell
åg tuosker am wir åg.

Ed ir mitsjid sjå åg ära
åg lär sig ät festå
men wiktugt wär ed fel endå
te lär sig slip nån Ijå
Traivums best jär upå Åsum
upå hjärrum sjåum laungt.

4
Traivums best jär upå Åsum
upå bjärrum sjåum långt
bellum kuogå nid å eller, men
ed ir naug int så tainkt

Jär ulum wir få wårå
åg tytts ed ir så guott
tast ulum fårå lainger brått
ja, dait ed ir så snåggt

Tyttsum um wennanan mitsjid
jåpums ad min ed så ir
för witum irum laiker
åg inndsjin ir för mier.
Traivums best jär upå Åsum
upå bjärrum livum wir.

Åsens Bigårdar


I Åsen sysslar vi med biodling.
Långa ljusa dagar och korta nätter samt en jämn blomning gör att vi får bra honungsskördar och en mycket fin honung.

Är Du intresserad av biodling eller vår honung ring:

Ingrid och Anders Östgren
Åsen 4381
79690 ÄLVDALEN
Tel. 0251-30145
E-post: 025130145@telia.com

eller

Lennart Nilsson och Aina Andersson
Åsen 4539
79690 ÄLVDALEN
Tel. 0251-30073

ANNONSER

Böcker på Älvdalska

Från Byönn-Byöker: http://www.byonn.se


Nyhet!
Lisslprinsn, (Lill-prinsen) en av världsklassikerna, nu på älvdalska. Boken skrevs 1943 och har sedan dess tryckts på 180 olika pråk och i 50 miljoner exemplar. Nu finns den alltså också på älvdalska.


____________________________________________________

Republikens valuta


1 Elf-Daler = 100 Bekker = 1,20 SEK

Vi söker


Sponsorer


Till vårt framtidsprojekt "Stor-Uven"

Se närmare projektbeskrivning på dess hemsida

 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn