Babtisternas böneplats - Republiken Elfdals-Åsen

Gå till innehållet

Huvudmeny

Babtisternas böneplats

Sevärdheter

Samlade vid deyl s. k, "bönstenen" i Åsen fr. v. Ingvar Murlind, Carl-Eric Davidsson, Nils
Kahlrot och Sune Näslund.

Vi brukar beklaga oss över de religiösa förföljelserna mellan olika trosriktningar i främst U-länderna. Men få utanför Baptisternas led känner till den förföljelse som Svenska kyrkan gjorde sig skyldig till mot de s.k. "läsarna" som senare blev just Baptisterna.

Ur Mora tidning från 12 sept 1973 har vi saxat följande:

Baptistförsamlingarna i Älvdalen och i Åsen hade i söndags anordnat en missionshögtid i Salemkapellet. Kyrkbyn och Ebeneser i Åsen. Det blev uppskattade och Välbesökta möten där missionssekreterare Nils Kahlrot och sångaren Sune Näslund medverkade bl. a.
Före mötet i Åsen skedde en samling på en vacker plats vid älven nedanför byn där man höglidlighöll minnet av de första baptisterna i Åsen. Minnesstunden skedde på den plats där en skara baptister i Åsen omkring år 1853 reste ett slags podium av kraftiga stenar. Platsen bildar en glänta där man höll sina gudstjänster sommartid.
- Platsen med podiet kan i dag betraktas som ett värdefullt minnesmärke men var för drygt 100 år sedan en symbol för det fria ordets förkunnelse, en samlingsplats för troende människor där man vittnade om Jesus och sjöng Herrens lov.
För bara drygt 100 år sedan existerade int& religionsfrihet i Sverige, vilket förklarar varför man valde en undanskymd plats för sina möten. När som helst kunde landsfiskalen dyka upp och gripa dem som deltog i dessa möten.
Om de första pionjärerna i Åsens baptistförsamling erinrade  missionssekreterare  Nils Kahlrot då han på söndagen talade på platsen för deras första sammankomster. Bland övriga deltagare vid minnesstunden märktes komminister Ingvar Murlind samt major Carl-Erik 'Davids son som upptäckte platsen vid en exkursion i somras.


 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn