Åsens Kapell - Republiken Elfdals-Åsen

Gå till innehållet

Huvudmeny

Åsens Kapell

SevärdheterFörslaget att bygga "Åsens Lutherska bönhus" kom från dåvarande kyrkoherden i Älvdalen, Erik Näsman.

I ett protokoll från 29 juni 1729 står att läsa: "Hr Kyrioherdden der bevekt vederbörandom uppbygga en sor stugu..."
Redan samma år var kapellet färdigt att tas i bruk.

Fattigstocken "Lasarus" på kapelltunet kan vara från 1639. Idokument från 1736 talas om en sådan, som flyttats från Älvdalen till Åsen.

Läktaren i kapellet tillkom när man renoverade kapellet 1758-1760.

Nuvarande bänkar skänktes 1943 av Åsens kyrkliga ungdomskrets. Kyrkvaktare Karl Pell tillverrkade dem.

Tornet byggdes 1833-1835. Då inreddes också kapellet med altare och predikstol.

1896 gjorden en rejäl översyn av kapellet, långhuset fick nytt tak, en ny sakristia uppfördes, tornet fick luckor och spiran gjordes mindre.

Det första altaret byttes ut mot ett mindre 1896. Då satte man också upp en ny altarring.

Den nuvarande predikstolen, byggd 1829 för Älvdalens kyrka, flyttades till Åsen 1905.

Ljuskronorna av myrjärn aär av medeltida ursprung. Också de flyttades från Älvdalens kyrka 1905.

Altartavlan anskaffades ursprungligen till Evertsbergs kapell 1683. Till Åsen flyttades den 1762, då Evertsberg fick sitt nuvarande altarskåp från Älvdalens kyrka.

Kapellet fick piporgel först vid restaureringen 1953.

Åsens äldsta kyrkklocka, valvklockan, från 1586 årss kyrka i Älvdalen överläts 1757 till "Åsbyns kyrkostuga" för 150 Daler kopparmynt.
Den nuvarande klockan är gjuten 1955. Den fick ersätta en från Evertsberg 1903 lånad klocka gjuten i Västerås 1616.

Den nya klockan bär inskriptionen från texten till den ålderdomliga koralen från Älvdalsåsen:

O Gud som trogen hulpit mig
i all min nöd och brist,
Jag tacka vill var dag förvisst
                       Dig Herre
Du giver mig ett dagligt bröd
och är mitt starka stöd
Jag lever och jag dör uti
Din kärlek.

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn