Åsen-Nytt - Republiken Elfdals-Åsen

Gå till innehållet

Huvudmeny

Åsen-Nytt

Du som bor i "utlandet", d.v.s inte i Rpubliken Elfdals-Åsen, kan hålla dig underrättad om vad som händer i Åsen genom att

läsa Åsen-Nytt på republikens "kultursida":   www.elfdalsasen.com

Sponsra gärna Åsen-Nytt genom ett bidrag till postgiro 631 77 34-9. Vi behöver alla bidrag för att kunna ge ut Åsen-Nytt även i fortsättningen.

Alla som bor i Åsen får Åsen-Nytt direkt i sina brevlådor utan kostnad.

 
 
 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn