Ändamål - Republiken Elfdals-Åsen

Gå till innehållet

Huvudmeny

Ändamål

Företag i Åsen > Auvin, Ekonomisk förening

Ändamål
Föreningens styrelse har sitt säte i Älvdalens kommun.
Föreningens syfte är att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att verka för utveckling och turism i Åsen. Medlemmarna deltar i verksamheten som intressenter och entreprenörer.
Föreningen skall avsätta medel till fond för att säkra drift, underhåll och utveckling av föreningens tillgångar.

lnsats.

Varje medlem skall delta med minst en andel. Priset per andel uppgår till 500:- (Femhundra kronor)
lnsatsen betalas kontant, eller genom egen arbetsinsats med 10 timmar per andel.

Avgifter
Föreningsstämman kan besluta om att en årsavgift av högst 250:- (tvåhundrafemtio kronor) kan debiteras medlemmarna.
Årsavgiften för 2010 är beslutad till 250:-

STADGAR

SENASTE REGISTRERINGS- OCH KUNGÖRELSEDATUM FÖR FÖRENINGENS STADGAR:
2010-07-01, 2010-07-05Organisationsnummer: 769506-9249
Auvin Ekonomisk förening
Åsenvägen 42
796 00 ÄIvdalen
ÄIvdalen kommun
Dalarnas Iän

Bankgiro: 636-7320

 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn